Latest Posts

Uluslararası Hukuk

Yabancı Mahkeme Kararlarına İlişkin Tanıma, Tenfiz Davaları Her devlet kendi içinde egemen; diğer devletlere karşı bağımsızdır. Bu sebeple diğer devletlerin kendi faaliyetlerine ve yargı kararlarına karışmasına izin vermezler. Fakat bazı kararlar diğer devletler açısından da etki doğurur niteliktedir. Bu etki yabancı devletlerin hukuk düzenlerince kabul edilmezse uluslararası ilişkilerde tıkanıklıklar meydana gelebilir. Yabancı mahkemelerden alınan kararların…

.

Tüketici Davaları

Tüketici Hukuku büromuzun aktif çalışma alanlarından biridir. Büromuzda bulunan avukatlar, tüketici derneklerinde aktif rol almışlardır. Büyük şirketlerin ve özellikle bankaların karşısında tüketicilerin tek başlarına hukuk mücadelesi verebilme imkanı bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedenleri, tüketicilerin bankalar ve büyük şirketler karşısında haklarını bilmemeleri ve mevzuat değişikliklerini takip edemiyor olmalarıdır. Bu nedenle, ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan tüketiciler, zor…

.

Taşınmaz Hukuku & Kira İlişkileri

Taşınmazlardan doğan ve alınamayan hakların ve yine taşınmazlara yapılan haksız müdahalelerin ortadan kaldırılması hukuk mücadelesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ev-arsa-arazi-tarla vb. taşınmazlardan doğan hak kayıpları için dava yoluna gidilmektedir. Taşınırlar açısından ise genelde sözleşmeden doğan ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de taraflar arasında akdedilen sözleşmenin önemi bu davalarda öne çıkmaktadır. BÜROMUZCA AŞAĞIDA YAZILI DAVALARDA AVUKATLIK HİZMETİ…

.

Şirketler Hukuku

Büromuzda şirketlere: Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence), Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Leasing…

.

Miras Hukuku

Miras Kanunları, vefat eden bir akrabanın mülkünden ne almaya hak kazandığını belirleyen kanun ve yönetmeliklerdir. Eş ve çocuklar gibi bazı akrabalar miras alma hakkına sahiptir ve vasiyetname şartlarına rağmen bunu bile yapabilir. Çoğu durumda, yasa bir eşin tamamen iradesiz bırakılmasını yasaklar. Bütün topluluklar mülkiyet sistemine sahiptirler. Her bir eş, yazılı bir anlaşma olmadıkça, evlilik sırasında…

.

İş Ve sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku kişilerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütününe verilen addır. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Fakat iş hukuku tüm iş ilişkilerini düzenlemez. İş hukukunun düzenlediği iş ilişkilerinin özellikleri birçok maddeden oluşmaktadır. İş hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin, iş sözleşmesine dayalı olması gerekir. Bu iş sözleşmesinin tarafları işçi…

.

İdare Hukuku

İdare hukuku devlet kurumları içerisindeki hukuk ve yasal çalışmaların tümüne verilen addır. Devletin birçok alanı idare hukukuna girse de kimi durumlar girmemektedir. İdare hukuku farklı bir hukuk alanıdır. İdare hukuku teririmi birçok farklı hukuku kapsayan geniş bir terimdir. Kimi idare hukuku avukatı davanın durum ve sürecine göre farklı çalışmalar gerçekleştirse de Antalya İdare Hukuk Bürosu…

.

İcra Hukuku

İcra hukuku, kişilerin herhangi bir hakkının borçludan alınmasında devlet gücünün kullanılmasını sağlar. Bir kişiye borç verdiğinizi ya da vadeli şekilde aracınızı sattığınızı düşünürsek borçlu sözleşme bedelini ödemediği takdirde ona karşı zor kullanamazsınız. Ancak İcra hukuku hükümleri çerçevesinde borçluya karşı takip yapabilir, malların haczedilmesini ve satılmasını isteyebilir ve hatta şartları oluştuğunda borçlunun disiplin hapsi ile cezalandırılmasını…

.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, eşya hukukunun temel kavramları arasında yer alır ve Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Taşınmayan anlamına gelen gayrimenkul arsa, bina, iş yeri, fabrika gibi yapıların genel adı olarak kullanılır. Türk toplumunda gayrimenkul özel bir yatırım aracı olarak görülür ve bu nedenle gayrimenkul işlemleri oldukça fazladır. Her ay ortalama 100 bin adet gayrimenkul satışı yapılmaktadır. Gayrimenkuller hakkında yapılan…

.

Ceza Hukuku

Türk Ceza Hukuku siteminde yargılama, ilk derece mahkemeleri olan Sulh Ceza-Asliye Ceza-Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Şahısların işlemiş oldukları suçların ağırlığına göre kanunda da belirtildiği üzere yargılama bu ilk derece mahkemelerinden birinde yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu, hangi suçun hangi mahkemede görüleceğini belirlemektedir. Örneğin “kasten yaralama suçu” Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte iken, “basit kasten yaralama” yani…

.