Taşınmaz Hukuku & Kira İlişkileri

Taşınmaz Hukuku & Kira İlişkileri Avukatı

Taşınmazlardan doğan ve alınamayan hakların ve yine taşınmazlara yapılan haksız müdahalelerin ortadan kaldırılması hukuk mücadelesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ev-arsa-arazi-tarla vb. taşınmazlardan doğan hak kayıpları için dava yoluna gidilmektedir.

Taşınırlar açısından ise genelde sözleşmeden doğan ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de taraflar arasında akdedilen sözleşmenin önemi bu davalarda öne çıkmaktadır.

BÜROMUZCA AŞAĞIDA YAZILI DAVALARDA AVUKATLIK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

  • Gayrimenkul davaları
  • Tapu iptali ve tescili
  • Men-i Müdahale davaları
  • Kamulaştırma,
  • İzale-i Şuyu
  • Tahliye davaları
  • Kat mülkiyeti yasasından doğan davaları