İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatlık Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku kişilerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütününe verilen addır. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Fakat iş hukuku tüm iş ilişkilerini düzenlemez.

İş hukukunun düzenlediği iş ilişkilerinin özellikleri birçok maddeden oluşmaktadır. İş hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin, iş sözleşmesine dayalı olması gerekir. Bu iş sözleşmesinin tarafları işçi ve işverenlerdir.

Statü hukukuna bağlı olarak çalışanların iş ilişkileri iş hukukunun dışında kalmaktadır. Bu nedenle memurların yani kamu görevlilerinin iş ilişkileri idare hukuku tarafından düzenlenir. Davalarınız için öncelikle avukatlarımız ile görüşmeniz ardından davanın sınıfına göre sizler ile ilgileneceklerdir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Toplumda bireyler ile sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına sosyal güvenlik hukuku denir. Bir ülkede hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireyler, yaşamları boyunca karşılaşacakları risklerin olumsuzluklarına karşı sosyal güvenlik sistemleriyle korunmaya çalışmaktadırlar.

Sosyal güvenlik hukuku bu işlevlerini 3 temel araçtan yararlanarak yerine getirmektedirler.

1. Sosyal sigortalar
2. Sosyal yardımlar
3. Sosyal hizmetler

Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulan ve işletilen, zorunlu ve primli bir tekniğe dayanmaktadır. Sosyal yardımlar ve hizmetlerle ise çalışmayan ya da çalışamayan ve bu nedenle prim ödeme olanağına sahip olmayan kesimlerin karşılaşabilecekleri risklere karşı korunması hedeflenir.

sozlesme

İş ve Sosyal Güvenlik Davası Avukatı

İş ilişkilerinin, bir özel hukuk dalı olan borçlar hukuku kuralları kapsamında düzenlenmesi, iş hukukunun önceleri bir özel hukuk dalı olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu hukuk dalının konuları iş sözleşmesine dayalı iş ilişkilerini düzenler.

İş sözleşmesinin konusu ise insan emeğidir. İnsan bir toplumun en değerli varlığı işgücü ise üretim faktörlerinin en önemlisidir. Bu nedenle iş ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ile kişisel yararların değil, toplumun yararlarının korunması hedeflenir.

Böyle bir yaklaşımla iş hukuku kamu hukukunun bir alt dalı olarak görülebilir. Nitekim toplu iş hukuku alanında yaşanan gelişmeler de bu yöndeki düşünceleri güçlendirmektedir. Bununla birlikte öğretide iş hukukunu özel ve kamu hukukuna ait, özellikleri bir arada bulunduran karma ya da bağımsız kendine özgü bir hukuk dalı olarak kabul eden görüşler de vardır.

BAKTIĞIMIZ DİĞER DAVALAR
sorunlu-esler
pc-guvenlik
sozlesme
icra-kagit

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Bir toplumda yaşayan bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna sosyal güvenlik sistemi denir. Bir sosyal güvenlik sistemini oluşturan kurum ve kuruluşlarla; bu sistemin kapsamı içinde yer alan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ise Sosyal Güvenlik Hukuku denilmektedir.

Sosyal güvenlik sistemleri amaçlarına ulaşmak için belirli araçlardan yararlanırlar. Bu araçlar arasında en önemlileri sosyal sigortalar ve sosyal yardımlardır. Sosyal sigortalar, tarafların zorunlu katılımı ilkesine dayalı olarak, devletçe düzenlenen sigortalardır.

Sosyal sigortaların sosyal güvenliği sağlama fonksiyonu rizikoya zorunlu olarak katılma ile gerçekleşmekte; belirlenen risklerin mali yükü, sosyal sigorta kapsamında bulunanlarca primler yoluyla ve götürü olarak karşılanmaktadır.

Sosyal sigortalarınız konusunda aklınızda olan soru işaretleri hakkında bizlere danışabilir dilediğiniz vakitlerde bizlerden bilgi alabilirsiniz. Davalarınız hakkında genç ve dinamik avukatlarımız sizlere yardımcı olacak, üstün kalitede hizmet sunacaklardır.