İş Ve sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

İş Hukuku kişilerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütününe verilen addır. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Fakat iş hukuku tüm iş ilişkilerini düzenlemez.

İş hukukunun düzenlediği iş ilişkilerinin özellikleri birçok maddeden oluşmaktadır. İş hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin, iş sözleşmesine dayalı olması gerekir. Bu iş sözleşmesinin tarafları işçi ve işverenlerdir.

Statü hukukuna bağlı olarak çalışanların iş ilişkileri iş hukukunun dışında kalmaktadır. Bu nedenle memurların yani kamu görevlilerinin iş ilişkileri idare hukuku tarafından düzenlenir. Davalarınız için öncelikle avukatlarımız ile görüşmeniz ardından davanın sınıfına göre sizler ile ilgileneceklerdir.

Toplumda bireyler ile sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına sosyal güvenlik hukuku denir. Bir ülkede hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireyler, yaşamları boyunca karşılaşacakları risklerin olumsuzluklarına karşı sosyal güvenlik sistemleriyle korunmaya çalışmaktadırlar.

Sosyal güvenlik hukuku bu işlevlerini 3 temel araçtan yararlanarak yerine getirmektedirler.

1. Sosyal sigortalar
2. Sosyal yardımlar
3. Sosyal hizmetler

Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulan ve işletilen, zorunlu ve primli bir tekniğe dayanmaktadır. Sosyal yardımlar ve hizmetlerle ise çalışmayan ya da çalışamayan ve bu nedenle prim ödeme olanağına sahip olmayan kesimlerin karşılaşabilecekleri risklere karşı korunması hedeflenir.