Antalya Ceza Hukuku

ANTALYA CEZA DAVALARI

 

Türk Ceza Hukuku siteminde yargılama, ilk derece mahkemeleri olan Sulh Ceza-Asliye Ceza-Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Şahısların işlemiş oldukları suçların ağırlığına göre kanunda da belirtildiği üzere yargılama bu ilk derece mahkemelerinden birinde yapılmaktadır.

 

Türk Ceza Kanunu, hangi suçun hangi mahkemede görüleceğini belirlemektedir. Örneğin “kasten yaralama suçu” Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte iken, “basit kasten yaralama” yani ufak müdahalelerle giderilebilecek olan, hayati tehlike arz etmeyen yaralamalara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

ceza
ANTALYA'DA BAKTIĞIMIZ DAVALAR
CEZA-2

ANTALYA CEZA HUKUKU SAVUNMA PROFESYONEL BİR İŞTİR

Hepinizin bildiği gibi suç işlediği iddia edilen bir kişinin, hiç ceza almayabilecekken bir avukat yardımı almadığı ve kendini iyi savunamadığı için çok uzun süreli cezalar alabildiği bilinen bir gerçektir. Maalesef ülkemizde aynı nitelikte olan suçlara ilişkin farklı bir kişi hiç ceza almaz iken, savunması kötü olan başka bir kişi uzun süreli hapis cezası veya yüksek miktarda para cezası alabilmektedir. Bu yüzden suç işlemiş olan veya suç işlediği iddia edilen herkes savunmasına çok önem vermelidir. Savunma profesyonel bir iştir.

Alınacak ceza, Hakimin takdiri ile belirlendiği için, olay yerindeki ifadelerden, delillerden, şahitlerin söylediklerinden karakoldaki, savcılıktaki ve mahkemedeki ifadelerden ve hatta hal ve davranışlardan hareketle belirlenecektir. Ceza davalarında mutlaka kanunlar, yönetmelikler, içtihat kararları ve mahkemelerdeki örnek davalar çok iyi bilinmelidir. Bu yüzden ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlarla karşılaşmamak için haklarınızı iyi koruyabilecek, her aşamada yanınızda olabilecek bilgili, anlayışlı iyi bir avukata ihtiyacınız vardır. Hukuk büromuzda bu konuya çok dikkat etmekteyiz.