Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Avukatı

Büromuzda şirketlere:

Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence), Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Marka koruma, Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi, Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi, Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi, İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi, Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı, Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı, Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı, Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi hizmetleri sunulmaktadır.