Hükümetin Yargıda Eylem Planı

Hükümetin Yargıda Eylem Planı

Başbakan Davutoğlu, muhalefete yargı konusunda işbirliği önerdi. Davutoğlu yargıda eylem planını açıkladığı toplantıda; ‘Yüksek yargıda dağınıklığı giderelim, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu yeniden yapılandıralım, yargı üst yönetiminin oluşumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin rolünü güçlendirelim.’ dedi.

Hükümetin eylem planında ki yargı başlıkları

1- Temyiz mahkemelerinin alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesini aşan yetkileri sınırlandırılacak:

Adli ve idari yargıda, istinaf mahkemeleri hayata geçirilecek. Böylece Yargıtay ve Danıştay’ın sadece hukuki denetim yapması, İstinaf mahkemelerinin ise hukuki denetimle birlikte olay incelemesi de yapması hedefleniyor. İstinaf mahkemelerinin, 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçeceği daha önce belirtilmişti.
2- Bilirkişilik kurumu yeniden yapılandırılacak:

Eylem planına göre; Hakimin hukuki bilgisiyle çözebileceği konularda bilirkişi raporu alması engellenecek. Mahkemelerde sertifikalı bilirkişiler görev yapabilecek.

3- İdeal yargılama süreleri belirlenecek:

Ülke genelinde adli istatistiklerden yararlanılarak, her dava türü için ideal yargı süresi belirlenecek; Mahkeme ve Savcılıkların buna uyması sağlanacak.

4- İş mahkemelerinin yargılama şekilleri değiştirilecek:

İşçi-işveren anlaşmazlıklarında taraflar, Mahkemeye değil arabulucuya gidecek. Taraflar doğrudan mahkemeye gidemeyecek

5- Adli tıp kurumu yeniden yapılandırılacak:

Adli Tıp Kurumunun kapasitesi artırılacak. Kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacak.

6- Yüksek Mahkeme üyeliği süresi indirilecek

7- Yargı mensupları için etik kurallar belirlenecek:

Bu kurallar uluslararası ölçütler dikkate alınarak belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay başkanı ve üyeleri ile hakim ve savcıların; saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerine uyup uymadıklarını değerlendirmek üzere bir mekanizma oluşturulacak.

8- Yüksek Yargı mal bildiriminde bulunacak:

Yüksek yargı organlarının; başkan, daire başkanı ve üyelerine Türkiye büyük millet Meclisi başkanlığına mal bildiriminde bulunma zorunluluğu getirilecek.

9- Hukuki himaye sigortası geliyor:

Hükümet, bu eylemi; ‘Vatandaşların karşılaştıkları hukuki sorunları daha rahat çözebilmeleri için sigorta edilen hukuki risk sayısı artırılacak.’ şeklinde açıklıyor.

10- Noterlik sistemi yeniden yapılandırılacak:

Bazı iş ve işlemlerin, mahkemelerden noterliklere devri sağlanacak. Noter olabilmek için sınav zorunluluğu getirilecek.

 

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap