Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılabilmesi İçin Ön Şartlar

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılabilmesi İçin Ön Şartlar

• Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.
• Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda ilamı veren yabancı ülke hukukuna göre kesinleşmiş olması gerekir.
• İlamın hukuk davalarına ilişkin veya bir ceza davasına ilişkin olmakla birlikte kişisel haklarla ilgili hükümler de içeriyor olması gerekir.
• Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir.
• Yabancı İlamın Kanunlar İhtilafı kurallarına uygun olması gerekir.

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap