Trafik Para Cezalarına İtiraz Ve Trafik İdari Para Cezalarının İptaline İlişkin Davalar

Trafik Para Cezalarına İtiraz Ve Trafik İdari Para Cezalarının İptaline İlişkin Davalar

Trafik idari para ceza tutanaklarına itiraz mercii, ceza tutanağını düzenleyen birimin bağlı olduğu yer Sulh Ceza Mahkemesidir. Trafik para cezaları, Kabahatler Kanunu’na tabidir ve bu kanunun 27. maddesine göre trafik para ceza tutanaklarına 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Süresinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir ve kesinleşen para cezalarının tahsili için maliye tarafından icra takibine başlanır.

Görevli İdari Mahkemeler

Bazen para cezaları usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden direk icra takibine başlanmaktadır. İcra takibine ilişkin ödeme emrinde de itiraz merci olarak görevli mahkeme Vergi Mahkemesi olarak belirtilmektedir. Oysa ki; görevli mahkeme vergi mahkemeleri değil, idare mahkemeleri olduğundan; vergi mahkemelerine açılan davalarda vergi mahkemesi görevsizlik kararı vermekte; dosyayı idare mahkemelerine göndermekte ve vatandaş bu suretle zaman kaybetmektedir.

İcra takibi başlarsa

Tarafınıza idari para cezasına ilişkin icra takibi başlatılırsa; bu icra takibindeki ödeme emrine ilişkin iptal davasını idare mahkemelerinde açmanız gerekmektedir.

Önceden trafik cezalarının vatandaşa tebliğ etme süresi 7 gün iken; ‘Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esasları ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik’ ile bu sure 10 güne çıkarılmıştır.

trafik cezalarına itiraz

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap