Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda yeni dönem başlıyor

Tapuda miras için veraset ve intikalde kağıt yerine internet dönemine geçiliyor. İşlem yapılırken eski kayıtlar kağıt üzerinden uzun uzun incelenmeyecek, vatandaşın işi hemen yapılacak. Ayrıca bu düzenlemeyle taşınmazlar için de e-haciz uygulaması gelecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çalışmasına göre kendisine miras kalan kişinin uzun süre Veraset ve İntikal Komisyonu’nun kararını beklemesine gerek kalmayacak. Veraset ve İntikal Kanunu’na göre tapuda yapılacak olan bir satış işlemi için bugünden 1 Mart 1957 tarihine kadar tüm kayıtlar incelenip Veraset ve İntikal Komisyonu’nca karar verilmesi gerekiyor. Bu şekilde işlem tarihinin geniş zaman aralığında olması da sürecin uzamasına neden oluyor. Konuyla ilgili yasal değişiklik isteminde bulunan Genel Müdürlüğün bu konudaki önerisine göre herhangi bir yakını vefat eden ve kendisine taşınmaz miras kalan kişi tapuda beklemeksizin işlemini yapabilecek. İlişiği yine Maliye kesecek ancak vatandaş tapuya gittiğinde işlemini yapabilecek. Sonrasında Maliye’ye yalnızca bildirimde bulunulacak.

GAYRİMENKULE E-HACİZ GELİYOR

Tapuda yürütülen ikinci düzenleme elektronik haciz uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik. Taşınırların haczindeki elektronik ortamda gerçekleştirilen uygulamanın gayrimenkulleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerinde çalışılıyor. Yasa değişikliği önerisinin kabul edilmesi halinde uygulamanın elektronik ortamda sisteminin oluşturulmasının ardından yürürlük tarihi 1 Temmuz 2017 olarak planlanıyor. Böylece günleri bulan kağıt üzerindeki müzekkere yazışmaları, takdiyatların girilmesi ve tebligat işlemleri kısa sürede gerçekleşecek.

tapuda yeni dönem

Yorum Yok

Yorum Yap