Şirketlerde Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu

50 veya daha fazla işçi istihdam eden özel sektör işyerlerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırmak mecburidir.

Engelli işçi sayısı

Aynı il sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan işyerinin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, tüm şubelerdeki toplam işçi sayısına göre hesaplanır. İşçi sayısının tespitinde; belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. %3 oranının hesaplamasında, yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz; yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

Engelli işçi alımında; işyerinin işçisi iken engelli hale gelen işçilere o işyerinde öncelik tanınır.

İşe alınacak olan engelli işçiler, Türkiye iş kurumu aracılığıyla iş alınırlar.

Yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz. Yukarıda izah ettiğimiz işyerlerindeki işçi sayısının hesaplanmasında, yeraltı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

4857 sayılı İş Yasasının 30. maddesi uyarınca; aynı il sınırları içerisinde 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde; %3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmeyen işverenlere, çalıştırmadıkları her engelli işçi için ve her ay için 2015 yılında 2095-TL idari para cezası uygulanmaktadır. Uzun süreden beri engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler, yüksek cezalar ödemek zorunda kalmaktadırlar.

 

engelli çalıştırma zorunluluğu

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya

 

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz