Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinden ve diğer İşçi sözleşmelerinden doğan Kıdem ve İhbar tazminatı alacaklarının tahsili-İşe iade

Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinden ve diğer İşçi sözleşmelerinden doğan Kıdem ve İhbar tazminatı alacaklarının tahsili-İşe iade

İşsizlik oranlarının çok yüksek rakamlarda seyrettiği ülkemizde, İşçiler, işsiz kalma korkusu ve ekmek bulamama kaygısı yaşamaktadırlar. Bu nedenle iş bulduklarında, önlerine konan her türlü sözleşme ve belgeyi imzalamaktadırlar. Bu sözleşmeler genel olarak işçinin aleyhine olmaktadır. Bu durum ne yazık ki Türkiye benimsene gelmiş bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşveren karşısında işçiyi koruyan İş Kanunumuz; haksız biçimde işveren tarafından ya da haklı şekilde işçi tarafından fesih olunan sözleşmeler karşısında işçilere bazı haklar tanımıştır. Bunlar şartlarının oluşması halinde kıdem ve ihbar tazminatları ile işe iade talepleridir. Çoğu zaman işçilerin bu haklarını elinden almak isteyen işverenlerce imzalatılmış matbu evrakların hükümsüz kılınabileceği bilinmelidir. Örneğin işe girerken imzalatılan istifa dilekçesi, işten haksız şekilde çıkarılan işçiye imzalatılan ibraname gibi. Bu belgelerin gerçek olmadığının hukuki yollar ile ispat edilebileceği bilinmelidir.

 Kıdem Tazminatı

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,
3- Askerlik görevi nedeni ile,
4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

 İhbar Tazminatı

1- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
2-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
3- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
4- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır.

Büromuzca İş Hukuku üzerinde dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap