Emekli aylığından kaynaklanan davalar ve SGK’dan doğan davalar

Sosyal Güvenlik Hakları anayasamızla güvence altına alınmıştır. Ancak ne yazık ki günümüzde en çok karşılaşılan problemlerin başında emekli olabilme ve emekli aylığının bağlanması problemleri gelmektedir. Çoğu emeklilik yaşı gelmiş vatandaşımız, tam emekli oldum derken kurum tarafından borç bildirimi ile karşılaşabilmektedir. Emekli aylığı, aynı basamakta bulunan diğer emeklilere göre çok düşük olabilmektedir. Hatta askerlik-doğum borçlandırmaları, prim yapılandırmaları ve basamak satın alımları ile ilgili önemli sorunlar yaşayabilmektedir. Çoğu zaman bu mağduriyetlerin asıl kaynağı kurum içinde tutulan yanlış kayıtlar ya da kurum tarafından yapılan yanlış işlemlerden doğmaktadır. Bu gibi durumlarda Yargıtay’ın genel görüşü “iyi niyetle tüm edimlerini yerine getirmiş olan ve emekli olacağını düşünen vatandaşın mağduriyetinin arttırılmaması gerektiği” yönündedir.

Çoğu zaman işçilerin SGK bildirimleri işveren tarafından zamanında yapılmamakta ve işçiler büyük hak kayıplarına uğramaktadırlar. Ancak burada tek sorumlu işveren değildir. Aynı zamanda işverenle birlikte SGK’da gerekli araştırmaları yapmadığı için yapılmayan bu bildirimden sorumlu tutulmakta ve bu davalar işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna’da yöneltilmektedir. Hizmet Tespiti Davaları, Sigortalılığın Başlangıcının Tespiti Davaları, Emekliliğin Tespiti Davaları, Emeklilik Aylığının Düzeltilmesi Davaları, Emeklilik Basamaklarının İntibakının Düzeltilmesi Davaları büromuzca takibi yapılan dava türlerindendir.

emekli aylığı davaları

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz