Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin Prim Borcu Sorumluluğu

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin Prim Borcu Sorumluluğu

Yargıtay, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’ kanununda belirtilen süreler de prim borcu ödenmeyen anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden prim borçlarının tahsil edebileceğine ilişkin karar vermiştir.

Müştereken ve müteselsilen sorumlu

Kararda; “Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın 5510 sayılı kanunda belirtilen süreler de ödenmez ise; kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri, kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları hususları düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliği yeterli

Borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyeliğinin yeterli olduğu düzenlenmiştir. Borçtan sorumluluk için yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda temsil ve ilzam yetkisi veya üst düzey yönetici olup olmadığı hususlarının bir önemi yoktur.” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap