El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i Davası

Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır.

Malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir.

müdahalenin men'i davası

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz