Evli kadın, kocasının soyadını kullanmaksızın bekarlık soyadını kullanabilecek

Evli kadın, kocasının soyadını kullanmaksızın bekarlık soyadını kullanabilecek

Ankara’da eşinin soyadını kullanmaksızın kendi bekarlık soyadını kullanmak isteyen evli bir kadın, evlenmekle edindiği soyadının iptali ve kendi soyadının kullanılması talepli dava açmış ve davası Yargıtay tarafından haklı bulunmuştur.

“Türk Medeni Kanunu’nda, kadının evlenmek ile kocasının soyadını alacağı ancak kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanılabileceği düzenlenmiştir. Oysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde; herkesin özel ve aile hayatına saygı gösterilmesi, demokratik bir toplumda zorunlu olmadıkça bu hakların kullanılmasına müdahale etmeme, sözleşmede tanınan hak ve özgürlükten yararlanmanın cinsiyet de dahil olmak üzere hiç bir ayrımcılık yapılmadan sağlanması taahhüt edilmektedir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ile de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan hakları ve temel özgürlüklerin kadınla erkek eşitliğine dayalı olarak kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan cinsiyete bağlı bir ayrım yapılmamasını, kadın erkek eşitliği ilkesini yasalara dahil etmeyi, kadın haklarının erkeklerle eşit temelde himayesini, kadınlara karşı herhangi bir ayrımcı hareket yapılmasından kaçınmayı, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevzuatın değiştirilmesini ve kadına evlenmede erkeklerle eşit hak sağlamayı, bu arada aile adını, mesleğinin seçimini eşit olarak sağlamayı yükümlenmiştir. Bu uluslararası anlaşmalara kanun gücü verilmiş bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı belirtilmiştir.” şeklinde açıklanmış; ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin, kadının hakkının kullanılmasına engel teşkil ettiği, kadının soyadını seçme hakkının temel hak olduğu, kadının mesleki ve sosyal yaşam ortamı bakımından tanınabilirliği sebebiyle evlendikten sonra da önceki soyadını kullanmak da hukuki yararı olduğu gibi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, bunlara bağlı protokol ve tavsiye kararları hükümleri ile de kadının evlendikten sonra, önceki soyadını kullanma hakkının korunması nedeniyle Ankara’da açılan davanın kabulü ile evli kadının bekarlık soyadını kullanmasına karar verilmiştir.

Bu karar emsal niteliğinde bir karar olup; bundan sonra kendi bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadınların açacağı davalara da örnek teşkil edecektir.

 

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap