Taşınmaz (arsa, ev, tarla vb Gayrimenkuller) ve taşınırlardan (Araba, ev eşyası, çek, senet ve diğer kıymetli evraklar vb menkuller) doğan davalar

Taşınmazlardan doğan ve alınamayan hakların ve yine taşınmazlara yapılan haksız müdahalelerin ortadan kaldırılması hukuk mücadelesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ev-arsa-arazi-tarla vb. taşınmazlardan doğan hak kayıpları için dava yoluna gidilmektedir.

Taşınırlar açısından ise genelde sözleşmeden doğan ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de taraflar arasında akdedilen sözleşmenin önemi bu davalarda öne çıkmaktadır.

Büromuzca aşağıda yazılı davalarda avukatlık hizmeti verilmektedir.

  • Gayrimenkul davaları
  • Tapu iptali ve tescili
  • Men-i Müdahale davaları
  • Kamulaştırma,
  • İzale-i Şuyu
  • Tahliye davaları
  • Kat mülkiyeti yasasından doğan davaları

 

ev arsa davaları

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz