Karşılıksız Çek ve Bankanın İbraz Edilen Çek Yaprağı Başına Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Karşılıksız Çek ve Bankanın İbraz Edilen Çek Yaprağı Başına Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

3 Şubat 2012 tarihinde Çek Kanunu’nda değişiklikler yapılmış ve karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılmıştır. Karşılıksız çeklerle ilgili olarak idari para cezaları geçerli hale getirilmiş ve çekin ibraz süresi içerisinde ibrazı halinde bu ibraz süresi itibaren altı ay içerisinde talepte bulunulması halinde yargılama yapılmadan Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli araştırma yapılarak çek keşide eden hakkında her bir çek ile ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecektir.

İdari para cezası verilebilecek

Hamiline çek yaprağı kullanmadan hamiline çek keşide edenler hakkında; Cumhuriyet Savcılığı tarafından 300-TL’den 3.000-TL’ye kadar idari para cezası verilebilecektir.

5941 sayılı kanun uyarınca muhatap bankanın, ibraz eden düzenleyici dışında hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutar; 26 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 1.200-TL’dir.

Çekin üzerindeki yazılı baskılı tarihinden itibaren beş yıl içinde bankaya müracaat edilmesi halinde bankanın ödemekle yükümlü olduğu bedele ilişkin sorumluluğu sonra erecektir.

31.12.2017 tarihine kadar; çeklerin gününden önce bankaya ibrazı geçersizdir.

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap