Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu

Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) denir.

Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı, Medeni Kanun’un 628. maddesinde belirtilmiştir.

İzale-i Şuyu Davaları

İzale-i şuyu davasında temel amaç, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesidir.

Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına, aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına ve edinilen miktarın ortaklara payları oranında paylaştırılmasına karar verilir.

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap