İşçinin yalan beyana dayanarak izin alması, işveren açısından iş akdinin haklı nedenle fesih sebebi

İşçinin yalan beyana dayanarak izin alması, işveren açısından iş akdinin haklı nedenle fesih sebebi

Kayınvalidesinin öldüğünü bildirerek işyerinden izin alan işçinin, yalan beyanda bulunduğu defin ruhsatı istendiğinde ortaya çıkmış ve işçinin iş akdi işveren tarafından fesih edilmiştir. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacakların ödetilmesi talepli dava açmıştır.

Yerel mahkemenin işçinin davasını kabul etmesi üzerine; karar, Yargıtay’a gönderilmek üzere işveren tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, işçinin kayınvalidesinin öldüğü gerekçesiyle izin almasına rağmen, ölmediğini öğrendiği halde bu yeni durumu izindeyken yada izin dönüşünde işverene bildirmediği, gizlediği, izne ilişkin mazeretini gerçek olmadığının araştırma sonucu ortaya çıktığı, bu nedenle iş akdinin fesini haklı nedene dayandığı için işçinin davasının reddi gerekirken Yerel mahkemenin işçinin davasını kabul etmesi üzerine Yerel Mahkeme kararını bozmuştur.

 

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap