İşçinin sık sık rapor alması, işveren açısından iş akdinin haklı nedenle feshi sebebi

İşçinin sık sık rapor alması, işveren açısından iş akdinin haklı nedenle feshi sebebi

İş kanununun 18. maddesinde; iş sözleşmesinin işveren tarafından, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Bu maddede bahsedilen geçerli sebep kavramı, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.

İş kanununun gerekçesinde işçinin yetersizliği nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli fesih sebepleri örnek olarak sayılmış olup; bunlardan biri de sık sık hasta olarak rapor almadır.

Sık rapor almak

İş kanunu gerekçesinde ve son Yargıtay kararlarında; işçinin sık sık hastalanmasının ve rapor almasının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı kabul edilmektedir. İşçinin sık sık rapor alması halinde işveren, aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamamaktadır. Bu sebeple işveren sık sık rapor alan işçisinin işine haklı nedenle son verebilir.

İşverenin işçinin iş akdini haklı nedenle fesih etmesi halinde; işçi, kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. İhbar tazminatına hak kazanıp kazanmaması da işçinin iş sözleşmesinin niteliğine ve ihbar öneline uyulup uyulmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap