İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş hayatının iki ana tarafı vardır; işverenler ve çalışanlar. Güvenli bir çalışma ortamı ise her iki tarafın da yararınadır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler de her ki tarafa güvenli bir çalışma hayatı tesis etmeyi amaçlar.

Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler kaynağını anayasadan alır. Anayasa’da doğrudan iş sağlığı ve güvenliği ile bağlantılı iki madde bulunmaktadır. Bu maddelerde; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” (Madde 50) ve “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” (Madde 56) şeklinde belirtilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (No. 6331; 2012 (İSG Kanunu) 2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, faaliyet alanı veya çalışan sayısına bakılmaksızın hem kamu sektöründe hem de özel sektördeki bütün işler ve işyerlerine ilişkin düzenlemeler içerir ve çalışanlar, stajyerler, işverenler ve vekillerini kapsar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile çalışanların işe ve iş ortamına bağlı gelişen diğer fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarını önleme amacı güder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, işverenin risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu ve iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmek için gereken tüm tedbirleri alma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla işveren, risklerden kaçınma, kaçınılmaz riskleri değerlendirme, risklerle kaynağında mücadele etme, işi ve çalışma koşullarını bireye uygun hale getirme, teknik ilerlemelere uyum sağlama, tehlikeli madde veya prosedürleri tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli madde ve prosedürlerle ikame etme, çalışanlara uygun eğitim ve talimat verme ve benzeri sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. İşverenin bu konuyla ilgili dışardan hizmet alması veya yetkin kişileri görevlendirmesi, işverenin bu alandaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Lütfen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyalım, uymayanları uyduralım. Unutmayın ki; hiçbir kazanç ve iş, bir insan hayatından daha önemli değildir.

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz