İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati Haciz Nedir?

Bir para alacağımız mevcutsa, alacağınızı rehinle garanti altına almadıysanız ve alacağınızın vadesi gelmişse; bu alacağınızı tahsil edebilmeniz için en hızlı ve garanti yol, ihtiyati haciz yolunu uygulamaktan geçer.

Hileli işlemlerde

Para alacağınızın vadesi gelmemişse bile; borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması veya borçlu borçlarından kurtulmak maksadıyla malları gizleme veya kaçırma girişiminde ise veya borçlu kendisi kaçmışsa veya kaçmaya hazırlanıyorsa ya da sizin haklarınızı ihlal eden hileli işlemlerde bulunuyorsa yine ihtiyati haciz yoluna başvurulabilmesi mümkün.

İhtiyati haciz mahkemelerden talep edilir ve şartların oluşması halinde hakim, (çoğunlukla belirli bir teminatın yatırılması ile) ihtiyati haciz kararını ivedilikle verir. Bu kararda; talebinize göre borçlunun taşınmazlarına, taşınırlarına, banka hesaplarına ve sair mallarına haciz konulmasına karar verilir. Bu karar üzerine; İcra daireleri aracılığıyla borçlunun malları, ihtiyaten ve borç miktarında haciz edilir. Böylece alacağınız bir nevi teminat altına alınmış olur.

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya

Yorum Yok

Yorum Yap