İcra Daireleri Kapatılıyor

İcra Daireleri Kapatılıyor

Avrupa Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü ‘İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında, icra daireleri kapatılıp tek bir İcra Müdürlüğü altında birleştirilerek tüm işlemler uzmanlaşmış personelin görev yapacağı altı büro aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. İcra işlemlerine ilişkin mali işlemler banka hesapları üzerinden, tebligat işlemleri elektronik sistem üzerinden ve haciz işlemleri de UYAP sistemi üzerinden yapılabilecek.

Pilot uygulama Adana

Bu sistemi uygulamaya koyan pilot icra uygulamasının Adana’da faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Sistem başarıya ulaşırsa tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleşecek, fiziki evrak kullanımı son bulacak ve onlarca kişinin icra dairelerinde yığılmasının önüne geçilecek.

Şuan UYAP sistemi üzerinden araçların üzerine haciz koyma ve kaldırma işlemleri yapabiliyor. Aralık ayı itibariyle de tapu kayıtları üzerine de haciz koyma ve kaldırma işlemleri UYAP sistemi üzerinden yapılabilecek. Ayrıca bu sistemle şu anda fiziki olarak posta yoluyla gönderilen tebligatlar artık e-tebligat uygulaması ile elektronik ortamda; avukatlara, şirketlere ve bankalararasında elektronik posta ile gönderilecek ve icra dosyasına iliskin itiraz, haciz ve sair süreler E-tebligatın gönderildiği andan itibaren başlayacak. Tüm bu işlemlere ilişkin mali işlemler de banka hesapları üzerinden yapılacak.

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap