Haberler

İcra daireleri kapatılıp tek bir İcra Müdürlüğü altında birleştirilerek tüm işlemler uzmanlaşmış personel tarafından yapılacak....

Taşınmaz mal satın almak için, şahsım adına hareketle: Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilindeki dilediği yer ve mevkilerden, arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli, hissesiz taşınmaz malların üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte satın almaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini almaya, yetkili memur huzurunda

Eşim … kızı/oğlu  … doğumlu … …’ ya karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı Türkiye Cumhuriyeti