Haberler

20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla; 22.07.2016 tarihinde kabul edilen “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde...

20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla; 22.07.2016 tarihinde kabul edilen “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde...

"Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"te yapılan değişikliklere göre; vücut kitle endeksi 33'ün üzerinde olan kişiler, sürücü belgesi alacak veya yeniletecek ise herkesin alması zorunlu olan sağlık raporuna ek olarak mutlaka bir uyku laboratuvarına yatıp tetkik yaptırmak zorundalar. Ehliyetleri yenilenmeyecek Tetkikler sonucunda...

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 29. maddesinde, kat malikleri kurulunun yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içerisinde, önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine veya...

Evlendikten sonraki sabah çarşafta kan izi göremeyen ailesi tarafından ‘bakire değil’ diye eziyet gören genç kadın, bakire olduğunu kanıtlayabilmek için ‘Cinsel saldırıya uğradım. Bekaret testi yapın.’ diyerek Mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından test yaptırılan kadının bakire olduğu anlaşılınca töreler tarafından kadın aklandı fakat bu seferde ‘suç...

Bir para alacağımız mevcutsa, alacağınızı rehinle garanti altına almadıysanız ve alacağınızın vadesi gelmişse; bu alacağınızı tahsil edebilmeniz için en hızlı ve garanti yol, ihtiyati haciz yolunu uygulamaktan geçer. Hileli işlemlerde Para alacağınızın vadesi gelmemişse bile; borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması veya borçlu borçlarından kurtulmak maksadıyla malları...

Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi amacıyla alt yapısı kurulan elektronik tebligat sistemi devreye girmiştir. Elektronik tebligat adresine tebliğ Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi...

50 veya daha fazla işçi istihdam eden özel sektör işyerlerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırmak mecburidir. Engelli işçi sayısı Aynı il sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan işyerinin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, tüm şubelerdeki toplam işçi sayısına göre hesaplanır. İşçi sayısının tespitinde; belirli ve belirsiz...

Başbakan Davutoğlu, muhalefete yargı konusunda işbirliği önerdi. Davutoğlu yargıda eylem planını açıkladığı toplantıda; 'Yüksek yargıda dağınıklığı giderelim, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu yeniden yapılandıralım, yargı üst yönetiminin oluşumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolünü güçlendirelim.' dedi. Hükümetin eylem planında ki yargı başlıkları 1- Temyiz mahkemelerinin alt derece mahkemeleri üzerindeki...