Haberler

Kooperatifler Kanunu 14. Maddesi: “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması hâlinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” Şeklinde açıklamaktadır. Kooperatifler Kanununun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ortağın...

Halen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek  tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI İLE İLGİLİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN;  adım(ız)a patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımların tescil ettirilmesi ve yenilenmesi, müracaatlarımıza olabilecek itirazlara karşı savunmanın yapılması, iltibas teşkil edecek patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım v.b. tescil taleplerine itiraz edilmesi,

Evlilik birliğinden sarsılması, Medeni Kanun’un 166. maddesinde çerçevesi oldukça geniş bırakılan somut olaydan olaya değişebilir özellik gösteren geniş bir boşanma nedenidir. Türk Medeni Kanunu’nun Anılan 166. madde hükmüne göre; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (fıkra1) Yukarıdaki...

Kredi kartlarına alınan kefalet yasa tarafından adi kefalet olarak görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, kredi kartlarına müteselsil kefalet veya garanti vermek hukuken geçersizdir. Bu deyimlerle kredi sözleşmelerine verilecek şahsi güvencelerin adi kefalet hükmünde kabulü gerekecektir. Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi son fıkrası hükmünde, kredi kart...

Türkiye'de 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre hayvanların ölümüne yaralanmasına kalıcı olarak beden bütünlüğünün bozulmasına neden olan kişi para cezası ile cezalandırılr. Hayvanlara zarar vermek kabahatler kanununa ilişkin bir suç olmasına rağmen ne yazık ki kabahatler kanunu hayvanları korumamaktadır. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu olarak son günlerde sosyal...

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu’nun konuşmacı olduğu “Aile ve Hukuk”: Şiddet Bilinci konulu etkinlik. Etkinliğe katılamayanlar için, Şiddet türlerinin neler olduğu mağdurların izlemesi gereken yolların neler olabileceğinin detaylı olarak anlatıldığı etkinliğin kayıtlarını yayınlıyoruz. ...

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu’nun konuşmacı olduğu “Aile ve Hukuk”: Şiddet Bilinci konulu Herkes İçin Kütüphane Sohbetleri Etkinliği, Çilem Doğan’ın savunmasının Av.Ceren Zorlu Çabukoğlu tarafından okunmasıyla başladı. Şiddet türlerinin neler olduğu mağdurların izlemesi gereken yolların neler olabileceği detaylı olarak anlatıldı. ...

İstanbul'da iki yıl önce evlenmiş olan bir çift evliliklerinin ikinci ayında sorunlar yaşamaya başlamış ve koca eşine sık sık onu istemediğini, babasının evine gitmesini istediğini söylemeye başlamıştır. Kadın, eşinin sürekli kendisini bırakıp gittiğini sonrasında da hiç arayıp sormadığını ve eşinin kendisini sürekli olarak "Ben seni...

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu, Herkes İçin Kütüphane Sohbetleri Etkinliği kapsamında Aile ve Hukuk: Şiddet Bilinci konulu toplantıya konuşmacı olarak katılacaktır. Etkinlik 21 Ekim 2017 Cumartesi saat:14.00’da Yenimahalle Kültür Merkezi’nde başlayacaktır. Söyleşide, şiddet kavramı, günlük yaşamda karşılaşılan şiddet türlerinin neler olduğu ve hukuki açıdan dikkat edilmesi gereken noktalara...