Ali Orak ile İrfan Gül hakkında AYM Kararı

Gezi Protestocuları Ali Orak İle İrfan Gül'ün Anayasa Mahkemesi Başvurusu Kararı Bugün Resmi Gazetede Çıktı: Öğretmen ve Eğitim-Sen üyesi Ali ORAK ile işçi ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi Nurhak İlçe Temsilcisi İrfan GÜL, Gezi Parkı olaylarını protesto için düzenlenen yürüyüşe katılma neticesinde mahkemece karar verilmesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını

Başkanlık Sistemiyle İlgili Düzenlemeler

Seçimin Ardından İlk Çıkarılan KHK İle Başkanlık Sistemiyle İlgili Düzenlemeler Yapıldı: 698 sayılı KHK ile •Birçok kanunda Başbakanlık, Bakanlar Kurulu gibi ibareler Cumhurbaşkanı; Bakanın teklifiyle Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurbaşkanınca; hakim, askeri hakim, Cumhuriyet Başsavcısı veya askeri savcılık ibaresi hakim veya Cumhuriyet Başsavcısı; Bakanlar Kurulu ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ibaresi Cumhurbaşkanı;

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş hayatının iki ana tarafı vardır; işverenler ve çalışanlar. Güvenli bir çalışma ortamı ise her iki tarafın da yararınadır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler de her ki tarafa güvenli bir çalışma hayatı tesis etmeyi amaçlar. Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuki düzenlemeler kaynağını anayasadan alır. Anayasa’da

Sigortacılıkta Tahkimin Niteliği

Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesine göre, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ("Birlik") nezdinde bir Sigorta Tahkim Komisyonu ("Komisyon") kurulmuştur. Komisyonun amacı, başlangıçta, "sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda faaliyet göstermek” şeklinde belirlenmişti. 6327 sayılı Kanun değişikliği

Türk Eğitim Vakfı 50. Yıl Gecesi

Türk Eğitim Vakfı Antalya Şubesi tarafından DRN Ajans ve Leman Kültür sponsorluğunda organize edilen özel geceye, biz de Çabukoğlu Avukatlık Bürosu olarak destek verdik. Sümer Ezgü Sanat Akademisinde iki ay boyunca çalışmalarını sürdüren zeybek ekibinde büromuz avukatlarından Ceren Çabukoğlu da yer aldı. TEV Antalya Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan

Arsa payı karşılığı inşaat yapım (Kat karşılığı inşaat sözleşmesi) sözleşmesinin şekil şartına uyulmadan yapılması durumunda ne olacak?

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin tarafları; arsa sahibi ve yüklenicidir (çoğunlukla müteahhittir). Bu sözleşmeye sonradan daireyi müteahhitten veya arsa sahiplerinden satın almak isteyen 3. Kişilerin ortaya çıkması, ortaya farklı sorunlar da çıkarmaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinin noterde ve resmi şekilde yapılması zorunludur. Fakat uygulamada en çok rastlanan

Kooperatif Ortaklıklarında Ortağın Ölümü Ve Ortaklığın Devri

Kooperatifler Kanunu 14. Maddesi: “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması hâlinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” Şeklinde açıklamaktadır. Kooperatifler Kanununun 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ortağın ölümü

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davaları

Evlilik birliğinden sarsılması, Medeni Kanun’un 166. maddesinde çerçevesi oldukça geniş bırakılan somut olaydan olaya değişebilir özellik gösteren geniş bir boşanma nedenidir. Türk Medeni Kanunu’nun Anılan 166. madde hükmüne göre; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. (fıkra1) Yukarıdaki (birinci) fıkrada

Kredi Kartlarında Kefalet

Kredi kartlarına alınan kefalet yasa tarafından adi kefalet olarak görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, kredi kartlarına müteselsil kefalet veya garanti vermek hukuken geçersizdir. Bu deyimlerle kredi sözleşmelerine verilecek şahsi güvencelerin adi kefalet hükmünde kabulü gerekecektir. Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi son fıkrası hükmünde, kredi kart kullanımlarındaki kefaletin, Borçlar Kanunu’nda belirtilen

Hayvanlara Şiddet Olaylarına Sessiz Kalmayalım

Türkiye'de 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre hayvanların ölümüne yaralanmasına kalıcı olarak beden bütünlüğünün bozulmasına neden olan kişi para cezası ile cezalandırılr. Hayvanlara zarar vermek kabahatler kanununa ilişkin bir suç olmasına rağmen ne yazık ki kabahatler kanunu hayvanları korumamaktadır. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu olarak son günlerde sosyal medyada ve haberlerde hayvanlara