Kredi Kartlarında Kefalet

Kredi kartlarına alınan kefalet yasa tarafından adi kefalet olarak görülmektedir. Daha açık bir anlatımla, kredi kartlarına müteselsil kefalet veya garanti vermek hukuken geçersizdir. Bu deyimlerle kredi sözleşmelerine verilecek şahsi güvencelerin adi kefalet hükmünde kabulü gerekecektir. Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi son fıkrası hükmünde, kredi kart kullanımlarındaki kefaletin, Borçlar Kanunu’nda belirtilen

Hayvanlara Şiddet Olaylarına Sessiz Kalmayalım

Türkiye'de 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre hayvanların ölümüne yaralanmasına kalıcı olarak beden bütünlüğünün bozulmasına neden olan kişi para cezası ile cezalandırılr. Hayvanlara zarar vermek kabahatler kanununa ilişkin bir suç olmasına rağmen ne yazık ki kabahatler kanunu hayvanları korumamaktadır. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu olarak son günlerde sosyal medyada ve haberlerde hayvanlara

İzleyemeyenler için: Şiddet Bilinci

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu’nun konuşmacı olduğu “Aile ve Hukuk”: Şiddet Bilinci konulu etkinlik. Etkinliğe katılamayanlar için, Şiddet türlerinin neler olduğu mağdurların izlemesi gereken yolların neler olabileceğinin detaylı olarak anlatıldığı etkinliğin kayıtlarını yayınlıyoruz. 

Aile ve Hukuk: Şiddet Bilinci

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu’nun konuşmacı olduğu “Aile ve Hukuk”: Şiddet Bilinci konulu Herkes İçin Kütüphane Sohbetleri Etkinliği, Çilem Doğan’ın savunmasının Av.Ceren Zorlu Çabukoğlu tarafından okunmasıyla başladı. Şiddet türlerinin neler olduğu mağdurların izlemesi gereken yolların neler olabileceği detaylı olarak anlatıldı.

Evlilik İçerisinde Yaşatılan Duygusal Şiddete Manevi Tazminat

İstanbul'da iki yıl önce evlenmiş olan bir çift evliliklerinin ikinci ayında sorunlar yaşamaya başlamış ve koca eşine sık sık onu istemediğini, babasının evine gitmesini istediğini söylemeye başlamıştır. Kadın, eşinin sürekli kendisini bırakıp gittiğini sonrasında da hiç arayıp sormadığını ve eşinin kendisini sürekli olarak "Ben seni sevdiğimi sanmıştım ama evlendikten sonra
şiddet bilinci

Şiddet Bilinci

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu, Herkes İçin Kütüphane Sohbetleri Etkinliği kapsamında Aile ve Hukuk: Şiddet Bilinci konulu toplantıya konuşmacı olarak katılacaktır. Etkinlik 21 Ekim 2017 Cumartesi saat:14.00’da Yenimahalle Kültür Merkezi’nde başlayacaktır. Söyleşide, şiddet kavramı, günlük yaşamda karşılaşılan şiddet türlerinin neler olduğu ve hukuki açıdan dikkat edilmesi gereken noktalara değinilecek. Kadına karşı
Kadının Kocası Yararına Kefaleti

Kadının Kocası Yararına Kefaleti

17 şubat1926 tarihli743 sayılı olup,1.1.2002 tarihine kadar yürürlükte kalan Türk Medeni kanununda kadının kocasına karşı korunması amaçlanmış ve 169.maddesi ile kadının kocası yararına kefaleti, teminat vermesi ve borçlanması hakimin iznine tabi kılınmıştır. Nitekim, anılan bu yasanın yürürlük süreci içinde, kadının kocasının yararına olan tasarrufları yönünden hakim izni aranmış ve yargı
Doğum Yapan Kadın İşçinin Hakları

Doğum Yapan Kadın İşçinin Hakları

Doğum yapan kadın işçilerin mevzuattan kaynaklı birçok hakkı bulunuyor olmasına rağmen; çoğu kadın bu haklarını bilmediği için haklarını kullanamıyor ya da talep etmediği için hakkını kaybediyor. Doğum yapan kadınların haklarını sizler için aşağıda sıraladık. 1- Doğum İzni: Çalışan kadınların doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptıktan sonra 8 hafta
apartmana yönetici atanması

Apartmana Yönetici Atanması

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34 üncü maddesine göre; kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (yönetici), kurula ise(yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunludur. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde

Tolga Karakoç’a Teşekkür

Çabukoğlu Avukatlık Büromuzda avukatlık stajına başlayan ve stajını büromuzda tamamlayarak avukat olmaya hak kazanan Tolga KARAKOÇ, avukatlık yeminini ettikten sonra avukatlık ruhsatını aldı. Tolga Karakoç, avukatlık cübbesini büromuz avukatlarından Av. Mehmet Münir Çabukoğlu'nun elinden giydi. Avukatlık Cübbesi Avukatlık cübbesinin  renklerinin bir anlamı bulunmaktadır. Avukatlık cübbesinin yeşil bölümü hukuk davalarını, kırmızı