Fikri ve Sınai Haklar icin Vekaletname

Fikri ve Sınai Haklar icin Vekaletname

Halen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek  tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI İLE İLGİLİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN;  adım(ız)a patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımların tescil ettirilmesi ve yenilenmesi, müracaatlarımıza olabilecek itirazlara karşı savunmanın yapılması, iltibas teşkil edecek patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım v.b. tescil taleplerine itiraz edilmesi,

ÖZEL VEKALETNAME

VEKİL EDEN                     :

TAM ÜNVANI                    :

AÇIK ADRES                     :

TELEFON/FAX                  :

WEB / E-MAIL                    :

VERGİ KİMLİK NO/

TİCARET SİCİL NO/        :                            

T.C. KİMLİK NO               :  (Gerçek Kişiler için)

VEKİL OLAN                     :

ADRES                                 :

Halen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek  tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI İLE İLGİLİ HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN;  adım(ız)a patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımların tescil ettirilmesi ve yenilenmesi, müracaatlarımıza olabilecek itirazlara karşı savunmanın yapılması, iltibas teşkil edecek patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım v.b. tescil taleplerine itiraz edilmesi, müracaatlarda süre uzatılması veya geri alınması, ünvan, adres ve nevi değişikliklerinin yapılması, belge suretlerinin çıkartılması, noter senedi ile alınacak veya verilecek kullanma izinlerinin (lisansların)  düzenlenmesi, tamamen veya kısmen devir, feragat, intikal, markalarda eşya çıkartılması işlemleri ile ilgili başvuruların takibi ve sonuçlandırılması, patentlerde yıllık taksitlerin yatırılması ve tatbik işlemlerinin yapılması, bu gayeler için gerekli her türlü harçların ve ücretlerin ödenmesi, gerektiğinde başvurunun, harcın, ücretin geri alınması, marka tescil başvurusunun bölünmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve haklarımızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti’nin idari ve kazai bütün mercilerine başvurulması, yerleşim yeri tayini, adım(ız)a bu maksatlar için hazırlanacak her türlü belgenin düzenlenmesi, tashihi, imzalanması, bu maksatlar için başkasının vekil tayin edilmesi veya azledilmesi hususlarında yetkili olmak üzere …. adresinde mukim  …  ve ayni zamanda aynı adreste bulunan … …. birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim(k). …/…/…

Yetkili

Ad – Soyad – Kaşe – İmza

(NOTER TASDİKİ GEREKMEZ)

Yorum Yok

Yorum Yap