İşçilerin tatil ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili

Hukuk Büromuzda, İş Hukuku ve işçilerin alamadığı ücretleri konusunda avukatlık hizmeti verilmektedir. Ülkemizin acı gerçeklerinden biri, işçilerin yasalarda belirtilen sürelerden çok daha fazla çalıştırıldıklarıdır. Her ne kadar işçilerin, buna rızaları olmasa da itiraz edemediği bilinmektedir. İş Yasasında azami çalışma süreleri bellidir. Buda haftalık 45 saattir. Ayrıca günlük yaptırılacak çalışma 11 saati geçmemelidir. Fazla yaptırılan çalışmalar daha sonraki haftalarda denkleştirilmelidir. Ancak bu kurallara riayet eden işyeri sayısı çok azdır. Hatta bazı çalışma kollarında bu süreler daha da kısadır. Örneğin maden ocağı işçilerinin, kadın ve çocuk işçilerin çalışmaları.

Hakkınızı arayabilirsiniz

Ayrıca yasada belirtildiği üzere işçilerin yıllık tatil süreleri ve bu süreleri ne zaman kullanabilecekleri bellidir. İşverenin, yasada yazılı bu emredici kurallara aykırı davranma gibi bir seçeneği bulunmamaktadır. Kanuna aykırı olarak düzenlenmiş sözleşme maddeleri bu nedenle geçersizdir. Ancak ne yazık ki ekmek parası kaygısı haksız durumlara sessiz kalınmasına neden olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki çalışıyorken ekmek parası için sessiz kalmış olduğunuz bu durumlara, iş ilişkiniz son bulduktan sonra itiraz edebilir ve dava açıp haklarınızı arayabilirsiniz. En azından gereğinden fazla ve kanuna aykırı biçimde yıpratılmış olduğunuz çalışmalarınızın ve kullandırılmayan tatillerinizin karşılığını bu şekilde alabilirsiniz. Büromuzca İş Hukuku üzerinde dava ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

fazla çalışma davaları

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz