Erkek İşçiye 5 Gün Doğum İzni

Erkek İşçiye 5 Gün Doğum İzni

Torba Yasa adı verilen 6645 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile İş Kanununda ‘işçilerin eşlerinin doğum yapması, aile bireylerinin ölümü gibi durumlarda, işçilere izin verilmesi yönünde bir düzenleme olmadığı için 4857 sayılı İş Kanunu’na bir ek madde eklenerek; İşçinin evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi yada ana veya babasının, eşinin, kardeşinin ölümü durumunda işçiye, üç gün ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı kanunda engelli veya süreğen hastalığı olan çocuklarının hastalıkları ile ilgilenmelerini temin etmek amacıyla, işçi olan anne veya babaya bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin verilmesi de hüküm altına alınmıştır.

İş kanununun 46. maddesinin 3. fıkrasının b bendinde yer alan, evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeşin veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, torba yasanın ‘ek 2. maddesinde sayılan izin süreleri’ şeklinde değişmiştir.

İzin beş güne çıktı

Tasarıda eşin doğum yapması halinde işçiye verilecek izin süresi, üç gün olarak belirlenmiş iken; bu süre, beş gün olarak değiştirilip mecliste kabul edilmiştir. Yani; erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde, işçinin beş gün ücretli izin hakkı vardır.

 

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Yorum Yok

Yorum Yap