Elektronik Tebligat Sistemi Başvurusu İçin Son Günler

Elektronik Tebligat Sistemi Başvurusu İçin Son Günler

Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi amacıyla alt yapısı kurulan elektronik tebligat sistemi devreye girmiştir.

Elektronik tebligat adresine tebliğ

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilecektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince; elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

E-Tebligat sistemini kullanması zorunlu olanlar; kurumlar vergisi mükellefleri ve ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlardır. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep etmek de mümkündür.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefleri, 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat talep bildirimini, Vergi Dairesi’nin internet sayfasından elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya

Yorum Yok

Yorum Yap