Cinsel Suçlardan Hükümlü Olanlara “Kimyasal Hadım” Tedavisi Getirildi

Cinsel Suçlardan Hükümlü Olanlara “Kimyasal Hadım” Tedavisi Getirildi

“Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hapis cezasına mahkum olmuş kişilerin tedavi, iyileştirme ve diğer yükümlülüklerine ilişkin faaliyetleri, bu faaliyetleri uygulayacak ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve tedavi merkezleri ile bu merkezlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluklarını kapsıyor.

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen hükümlülere cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine yönelik ayakta veya yatarak, ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek. Bu sayede cinsel dürtüleri fazla olduğu için suç işleyen mahkumların, cinsel dürtülerini azaltarak ya da yok ederek iyileştirilmeleri hedefleniyor.

Hastaneye sevk

Tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilmeden önce hükümlü, bulunduğu kurum tarafından sağlık kurulu raporu alınmak üzere bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile üroloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı hekimler bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere sevk edilecek.

Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek duyulması halinde bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için ilgili sağlık kurumuna sevk edilecek. Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü, bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilecek.

İlaç bedelleri

Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında düzenlenecek protokol kapsamında ödenecek.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilen hükümlülerin tedavileri mahkum koğuşu bulunan devlet veya üniversite hastanelerinde yerine getirilecek.

Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu salıverilen hükümlüler için ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilecek. Bu süre zarfı içerisinde mahkuma, mağdurun bulunduğu yerlere yanaşmaması, mağdurun ikamet ettiği yerde bulunmaması, çocuklar ile ilgili faaliyette bulunulan yerlerde çalışmaması gibi yasaklamalar getirilebilecek.

Tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile uygulanan tedavi ve süreç hakkındaki bilgiler 6’şar aylık süreler ile kurum müdürlükleri tarafından sağlık kurumundan istenecek. Süresi içerisinde başvurmadığı veya tedaviye uymadığı tespit edilen hükümlüler hakkında işlem yapılacak.

Bu kapsamda ilk önce hükümlülere uyarıda bulunulacak, bunun ardından yeni bir ihlal olduğunda cezaevlerinde bulunanlar için disiplin cezası uygulanacak.

Hükümlünün toplumun ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak, çocuklar ile bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışması da yasaklanabilecek.

Bu uygulamanın “kimyasal hadım” olduğunu vurgulayan kimi görüşler tarafından söz konusu yönetmelik eleştirilmekte ve Türkiye’nin probleminin kimyasal hadım ile değil, zihinsel hadım ile çözülebileceği belirtilmektedir.

 

Av. Ceren ÇABUKOĞLU

Yorum Yok

Yorum Yap