Yabancı Mahkeme Kararlarına İlişkin Tanıma/Tenfiz Davaları

Her devlet kendi içinde egemen; diğer devletlere karşı bağımsızdır. Bu sebeple diğer devletlerin kendi faaliyetlerine ve yargı kararlarına karışmasına izin vermezler. Fakat bazı kararlar diğer devletler açısından da etki doğurur niteliktedir. Bu etki yabancı devletlerin hukuk düzenlerince kabul edilmezse uluslararası ilişkilerde tıkanıklıklar meydana gelebilir. Yabancı mahkemelerden alınan kararların Türk hukuk

Yabancı Ülke Vatandaşlarına İlişkin Davaların Ve Diğer Hukuki Problemlerin Takibi

Hukuk Büromuzda; yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de açması gerekli bütün davaların açılması ve takibi; dava süresince uzman tercümanlar eşliğinde davalara ilişkin bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu
taşınmaz davaları

Yabancıların Türkiye’de Kazanımlarına İlişkin Hukuki Danışmanlık

Yabancıların Türkiye'de bulunan kazanımlarına ilişkin; Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Gayrimenkul alım-satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık, Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme, Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri,
konut kredisi ödemeleri

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılabilmesi İçin Ön Şartlar

• Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır. • Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda ilamı veren yabancı ülke hukukuna göre kesinleşmiş olması gerekir. • İlamın hukuk davalarına ilişkin veya bir ceza davasına ilişkin olmakla birlikte kişisel haklarla ilgili hükümler de içeriyor olması gerekir. • Dava Konusu Yabancı İlamın
yabancı mahkeme kararları

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi Davaları

Tanıma davaları, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm kuvvetinin ülkemize de teşmili anlamına gelir. Tanıma davalarında, ilamdan kesin delil veya kesin hüküm olarak yararlanma durumu vardır. Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği demektir. Yani tenfiz davaları, ilamın yerine getirilmesi ile ilgilidir. Tanıma ve tenfiz davalarının karıştırılmaması, olaya