yabancı mahkeme kararları

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Büromuzda şirketlere; Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence), Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi,