miras davaları

Miras Hukukundan Doğan Davalar

Büromuzda miras hukukundan kaynaklı bütün uyuşmazlıklar ile ilgili davalara bakılmaktadır. Miras hukuku başlığı altında yardımcı olduğumuz işlemler kısaca; Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması, Miras sözleşmeleri, İzale-i şuyu davaları, Vasiyetnameler, Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar, Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar, Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları, Miras ile ilgili