emekli aylığı davaları

Emekli aylığından kaynaklanan davalar ve SGK’dan doğan davalar

Sosyal Güvenlik Hakları anayasamızla güvence altına alınmıştır. Ancak ne yazık ki günümüzde en çok karşılaşılan problemlerin başında emekli olabilme ve emekli aylığının bağlanması problemleri gelmektedir. Çoğu emeklilik yaşı gelmiş vatandaşımız, tam emekli oldum derken kurum tarafından borç bildirimi ile karşılaşabilmektedir. Emekli aylığı, aynı basamakta bulunan diğer emeklilere göre çok düşük
işe iade davaları

Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinden ve diğer İşçi sözleşmelerinden doğan Kıdem ve İhbar tazminatı alacaklarının tahsili-İşe iade

İşsizlik oranlarının çok yüksek rakamlarda seyrettiği ülkemizde, İşçiler, işsiz kalma korkusu ve ekmek bulamama kaygısı yaşamaktadırlar. Bu nedenle iş bulduklarında, önlerine konan her türlü sözleşme ve belgeyi imzalamaktadırlar. Bu sözleşmeler genel olarak işçinin aleyhine olmaktadır. Bu durum ne yazık ki Türkiye benimsene gelmiş bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İşveren karşısında
fazla çalışma davaları

İşçilerin tatil ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili

Hukuk Büromuzda, İş Hukuku ve işçilerin alamadığı ücretleri konusunda avukatlık hizmeti verilmektedir. Ülkemizin acı gerçeklerinden biri, işçilerin yasalarda belirtilen sürelerden çok daha fazla çalıştırıldıklarıdır. Her ne kadar işçilerin, buna rızaları olmasa da itiraz edemediği bilinmektedir. İş Yasasında azami çalışma süreleri bellidir. Buda haftalık 45 saattir. Ayrıca günlük yaptırılacak çalışma 11