yargıya müdahale

İdarenin işlemlerine karşı iptal ve tazminat davaları-Resmi iş takibi ve Yürütmenin Durdurulması

Bürokrasinin internet çağında eskiye nazaran hız kazandığı bir gerçektir. Ancak vatandaşlarımızın, bu çağda hızlı iş takibini gerçekleştirmeleri pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle uzmanlaşılmamış bu konularda çoğu zaman yapılan işlemler yanlış olmakta ve uzunca bir zaman kaybı doğurmaktadır. Avukatların, Resmi Kurumlardaki iş takibini bir vatandaştan daha hızlı ve hukuka uygun gerçekleştirdiği