boşanmış anneler

Velayet ve nafaka davaları

NAFAKA HUSUSU: Türk Hukuku'nda nafaka; iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakası olmak üzere 3 çeşide ayrılır. (Bir de yakın hısımlar arasında söz konusu olan yardım nafakası vardır ancak Boşanma Hukuku ile ilgili değildir.) İştirak nafakası, çocuklar için ödenen nafakadır. İştirak nafakasında tarafların kusuru aranmaz, velayet kendisinde olan anne veya baba diğer
nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar; ismin düzeltilmesi, soy ismin değiştirilmesi davası, yaş düzeltme davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası gibi davalardır. Yine nüfus kaydındaki herhangi bir
boşanma sonrası mal rejimi

Boşanma Sonrası Mal Rejimi

Boşanma sonrası malların paylaşımı genellikle büyük bir sorundur. Taraflar bu konuda tam bir uzlaşı sağlayamadıklarından bu sorunun çözümü genellikle mahkemelere intikal etmektedir. Mahkemelere intikal eden böyle bir sorunda öncelikle tarafların tabi olduğu mal rejimi önem kazanmaktadır. Çünkü malların paylaşımı mal rejimlerine göre farklılık göstermektedir. Mal rejimleri eski ve yeni medeni
evden ayrılma

Boşanma Davaları

Boşanma davaları 3 ana başlık altında toplanır. Bu başlıklar; 1. Anlaşmalı Boşanma: Yani taraflar çocuğun kimde kalacağından mali konulara kadar protokolleri belirleyerek mahkemeye başvurduklarında hakimin onayıyla boşanabilirler. Bu boşanma türünde tarafların aralarındaki bütün anlaşmazlık hususlarında anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Taraflar aralarında protokol yaparak bu hususları maddeler halinde kağıda dökmelilerdir. Aksi