Yabancı Mahkeme Kararlarına İlişkin Tanıma/Tenfiz Davaları

Her devlet kendi içinde egemen; diğer devletlere karşı bağımsızdır. Bu sebeple diğer devletlerin kendi faaliyetlerine ve yargı kararlarına karışmasına izin vermezler. Fakat bazı kararlar diğer devletler açısından da etki doğurur niteliktedir. Bu etki yabancı devletlerin hukuk düzenlerince kabul edilmezse uluslararası ilişkilerde tıkanıklıklar meydana gelebilir. Yabancı mahkemelerden alınan kararların Türk hukuk

Kira ilişkisinden kaynaklanan her türlü alacağın tahsili

Kira Sözleşmelerinde, vatandaşların yaşadığı en büyük problem sağlıklı bir kira sözleşmesinin oluşturulamamasıdır. Bunun en önemli sebeplerinden biri kanunların sürekli değişmesidir. Ülkemizde genellikle kira sözleşmeleri, kırtasiyelerden alınan hazır sözleşme metinleri üzerinden yapılmaktadır. Hal böyle olunca tarafların talepleri doğrultusunda hazırlanmamış olan kira sözleşmeleri kira süresince ve kira süresi sona erdikten sonra sorunlar
ev arsa davaları

Taşınmaz (arsa, ev, tarla vb Gayrimenkuller) ve taşınırlardan (Araba, ev eşyası, çek, senet ve diğer kıymetli evraklar vb menkuller) doğan davalar

Taşınmazlardan doğan ve alınamayan hakların ve yine taşınmazlara yapılan haksız müdahalelerin ortadan kaldırılması hukuk mücadelesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ev-arsa-arazi-tarla vb. taşınmazlardan doğan hak kayıpları için dava yoluna gidilmektedir. Taşınırlar açısından ise genelde sözleşmeden doğan ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de taraflar arasında akdedilen sözleşmenin önemi bu davalarda öne
inşaat davaları

İnşaat işlerine ilişkin sözleşmelerin ve diğer sözleşmelerin hazırlanması

Günümüzde büyük inşaat şirketleri genel olarak arsa satın alıp inşaat yapmaktansa, arsa maliklerine ulaşıp "Arsa Payı Karşılığı" inşaat yapmayı daha cazip bulmaktadırlar. Bu nedenle de arsa sahiplerini bir araya getirip tevhit işlemleri yapmakta ve daha sonrasında bütün arsa sahipleri ile noter sözleşmesi imzalamaktadırlar. Ancak hukuki destekten yoksun bir sözleşme hem
konut kredisi ödemeleri

Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması

Gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması.   Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu
istirdat davası

Menfi Tespit ve İstirdat Davası

Malikin malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, malın iadesini talep ettiği davadır. Zilyetliği elde edilmek istenen mal bir taşınır ise; dava sonunda alınacak ilamın icra edilmesi bunu sağlar. Tapuya kayıtlı taşınmazlarda istihkak davasının fonksiyonunu, tapu sicilinin düzeltilmesi davası yerine getirir.   Çabukoğlu  Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
tapuda yeni dönem

El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i Davası

Malikin zilyetliğine ve bu suretle mülkiyet hakkına vaki ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır. Malike mülkiyet hakkından doğan yetkilerini kullanmasının haksız olarak güçleştirildiği hallerde bu el atmaya karşı kendisini koruma imkânı verir.   Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu Av. Mehmet Münir Çabukoğlu