Boşanma Davaları

Boşanma davaları 3 ana başlık altında toplanır. Bu başlıklar;

1. Anlaşmalı Boşanma: Yani taraflar çocuğun kimde kalacağından mali konulara kadar protokolleri belirleyerek mahkemeye başvurduklarında hakimin onayıyla boşanabilirler. Bu boşanma türünde tarafların aralarındaki bütün anlaşmazlık hususlarında anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Taraflar aralarında protokol yaparak bu hususları maddeler halinde kağıda dökmelilerdir. Aksi halde sonrasında her iki taraf içinde bir çok hak kaybı ortaya çıkacaktır.

2. Genel Boşanma (Şiddetli Geçimsizlik): İkincisi, genel boşanma sebebi dediğimiz şiddetli geçimsizlik vardır. Burada davayı kim açmışsa kendi kusuru olmadığını ya da daha az kusurlu olduğunu ve eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu tanıklar vasıtasıyla ispat etmek durumundadır.

3. Özel Boşanma Sebepleri: Üçüncü boşanma gerekçesi olarak, özel boşanma sebepleri vardır. Bunlar da altı aydan fazla sürmüş terk, akıl hastalığı, cana kast ve fena muamele, onur kırıcı davranış, zina, suç işlemek ve haysiyetsiz yaşamdır. Özel boşanma sebepleri kanıt olarak en çok şekle bağlanmış sebeplerdendir. Özel boşanma sebeplerine dayalı açılmış olan davalarda, iddianın ne ile ve nasıl kanıtlandığı çok önemlidir. Aksi halde iddia ispatlanamamış sayılacak ve açılmış bulunan dava red ile sonuçlanacaktır.

evden ayrılma

Çabukoğlu Avukatlık Bürosu Antalya
Av. Ceren Zorlu Çabukoğlu
Av. Mehmet Münir Çabukoğlu

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz