Bilişim Hukuku Avukatlık Bürosu

 Bilişim Hukuku

Her gün bir yenisini gördüğümüz teknolojik cihazlar hayatımıza renk katıyor. Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, kamera, fotoğraf makinesi gibi elektronik cihazlar yaşam standardını oldukça yükseltiyor. Özellikle dünyanın en uzak yeri bir tık uzaklığa taşıyan internet, bilginin üretilmesi ve dağıtılması sürecini kolaylaştırıyor.

Tüm bu süreçler, bilişim kavramını ortaya çıkarıyor. Bazı kaynaklarda bilgisayar bilimi olarak ifade edilen bilişim, paylaşım yapmak anlamına geliyor. Faydaları saymakla bitmeyen bilişim araçları, kötü niyetli kullanıcıların elinde çok önemli bir silaha kavuşuyor. Yeni nesil cihazların kullanılması ile dolandırıcılık, hırsızlık, özel hayatın gizliliği, istismar, haberleşmenin engellenmesi, devlet sırlarının ele geçirilmesi gibi birçok suç işleniyor.

Normal suçlardan farklı olarak, fiziki bir boyutu olmadığı için suçu ve suçluyu tespit etmek oldukça zorlaşıyor. Bilgisayar teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olan kişiler, kendi işledikleri suçları başkalarının üzerine yıkabiliyor. İnternet ya da bilgisayarın ortak kullanıldığı ortamlarda, suçu kimin işlediğinin tespiti çetrefilli bir hal alıyor.

Bilişim Davası

Bilişim alanında işlenen suçlarda her yıl artış görülen ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçlarına dair özel hükümler bulunuyor. Bunun dışında bilişim ile bağlantılı işlenebilecek diğer suçlarda bilişim araçlarının kullanılması suçun cezasını arttıran neden olarak görülüyor. Bu maddeleri şekilde sayabiliriz:

99%

Davalara Bakma Oranı

 • Yasak olan bir cihazın, bilgisayar programının ya da şifrelerin imal edilmesi, (TCK 246)
 • Kişiler arasındaki haberleşmenin kayda alınması (TCK 133)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etme (TCK 134)
 • Bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık (TCK 142/2-e)
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık (158/1-f)
 • Bilişim sistemleri aracı kılınarak kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamak (TCK 223/3)

Bilişim Hukuku

 • Bir bilişim sisteminin tamamına ya da bir kısmına hukuka aykırı olarak girme (TCK 243)
 • Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girip sistemi engelleme veya bozma (TCK 244)
 • Bir bilişim sistemindeki verileri yok etme veya bozma (TCK 244)
 • Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz olarak kullanma (TCK 245/1)
 • Sahte banka kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme (TCK 245/2)
 • Sahte banka kartını kullanarak bir yarar elde etme (TCK 245/3)
verbis-antalya

Bilişim Davası

Görüldüğü üzere bilişim suçları özel nitelik taşırken, başka suçların içerisinde de kendisine yer buluyor. Bilişim araçları kapsamında işlenen suçlarla ilgili olarak suçlananların ya da bilişim vasıtaları ile işlenen suçlardan dolayı mağdur olanların bilişim alanında tecrübeli bir avukatla çalışması gerekiyor.

Bilişim alanında başarı yakalayacak avukatın hem hukuki bilgilere hem de teknolojiye hakim olması gerekiyor. Hukuki manada derin bir birikime sahip olsa dahi, teknolojik açıdan bilgisiz olan avukatın davalarda yetersiz olduğu görülüyor. İnternet bağlantılarının başkaları tarafından kullanılması, şifrelerin kırılması, bilgisayar İP verilerinin değiştirilmesi, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapılması, oyun karakterlerinin çalınması, sahte internet siteleri üzerinden ödeme alınması, ülke konumlarının değiştirilmesi, banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi çeşitli bilgilerin bilinmesi bilişim suçlarının tespitinde avukatın daha hızlı yol almasını sağlıyor.

Sosyal medya hesaplarının işleyişinden dolandırıcılık yöntemlerine kadar birçok bilgiyi edinen avukatlar ise Emniyet Müdürlüğü ya da Adliye işlemlerinde kolluk güçlerine daha fazla yardımcı oluyor. Ayrıca hangi delilin faydalı olacağını bildiğinde delil toplama sürecini doğru şekilde yönetiyor.

Bilişim alanında bilgi birikimi olan ve yeterli deneyime sahip avukatlar, gerçek suçluların ortaya çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında başarı yakalıyor. Siber Suçlarla Mücadele bürolarındaki ve Cumhuriyet savcılıklarındaki yazışmaları takip eden ve içeriklerini analiz edebilen avukatlar, delilleri daha doğru yorumlayabiliyor ve etkili dilekçeler hazırlayabiliyor. Antalya ilindeki uyuşmazlıklarınız için büromuza başvurarak bilgi alabilirsiniz.

Çabukoğlu Avukatlık Hukuk Bürosu