Araç Satışı İçin Vekaletname

Araç Satışı İçin Vekaletname

(Araç özellikleri yazılacak… ) aracımı (“Dilediğine” ibaresi ya da belirli bir kişiye satılacaksa kişinin adı soyadı) dilediği bedel ve şartlarla, kati veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satmaya, satış bedellerini almaya, satış senet veya sözleşmelerini imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya, mülkiyeti muhafazalı satışlarda

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

… … NOTERLİĞİ

 

Yevmiye No:

Tarih:

 

 

VEKALETNAME

 

VEKALET VEREN                       :

TC KİMLİK NO                 :

BABA ADI                           :

ANA ADI                              :

ADRES                                 :

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL                                           :                                                         

İLÇE                                     :                                             

MAHALLE/KÖY                :                                                         

CİLT NO                              :

AİLE SIRA NO                   :

SIRA NO                              :

 

VEKİL OLAN                     :

TC KİMLİK NO                 :

BAĞLI OLDUĞU BARO :

BARO SİCİL NO                :

ADRES                                 :

 

(Araç özellikleri yazılacak… ) aracımı (“Dilediğine” ibaresi ya da belirli bir kişiye satılacaksa kişinin adı soyadı) dilediği bedel ve şartlarla, kati veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satmaya, satış bedellerini almaya, satış senet veya sözleşmelerini imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya, mülkiyeti muhafazalı satışlarda bana verilecek emre muharrer senetleri teslim almaya, borç bitiminde ibralar vermeye, muvafakatnameleri imzalamaya, satışları gerektiğinde fesh etmeye, yeniden satmaya, gerektiğinde hurda belgesi ve trafikten çekme belgesi almaya, plakayı terkin ettirmeye, yol belgesi almaya, geçici plaka almaya, gerekli evrak ve belgeleri imzaya, araç üzerindeki haciz, rehin ve sair şerhleri kaldırmaya, ilgili kişi veya kurumlardan hacız ve rehin ve sair şerhlerin kaldırıldığına dair yazılan elden teslim almaya, gerektiğinde aracımın fenni muayenelerini yaptırmaya, (İşlem Süresi-Bitiş Tarihi) yetkili almak üzere;

… … Barosu avukatlarından …. ….. V.D ve …. sicil numaralı, … … … adresinde mukim, … … ile … oğlu/kızı, …/…/…  … doğumlu Av. … …, tarafımdan vekil tayin edilmiştir.

EK- 1: Satışı istenen aracın ruhsat fotokopisi

EK- 2: Vekil edenin 2 adet fotoğrafı

 

VEKALET VEREN

Ad-Soyad

İmza

 

    

… NOTERİ

Tasdik ve imza

ASLININ AYNIDIR.

 

 

Yorum Yok

Yorum Yap