10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Aralık 1948’de bildirgeyi kabul etti. İnsan hakları günü beyannamenin kabul edilmesinden iki yıl sonra 1950’de kabul edildi. Türkiye 6 Nisan 1949’da beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katıldı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilmiş olup; Türkiye 1949 yılında, beyannameyi kabul eden ülkeler arasına katılmıştır.

Beyannamenin ilk maddesi;

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”

Şeklinde başlamaktadır.

İnsan Hakları Derneği’nin Türkiye raporunda; Türkiye’nin özellikle yaşam hakkı, en temel haklar, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında büyük ihlaller yaptığı tespit edilmiştir.

2016 yılında Türkiye’de Olağanüstü Hal ilan edilmesi ile birlikte insan hakkı ihlalleri çok üst seviyelere yükselmiş olup; insan hakları adeta askıya alınmıştır. OHAL uygulamalarının BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 4. Maddesi, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 15. Maddesi ve Anayasasının 15. Maddesi’ndeki sınırlamalar arasında kalması ve yükümlülükleri bu sınırlamalarla azaltması gerekirken, Türkiye’deki OHAL uygulamaları 30 günlük gözaltı süresi, yaşam hakkı ve işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, seyahat özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağı konularında insan hakları hukukuna aykırı düzenlemeler içeriyor olması sebebi ile evrensel kuralların dışına çıkmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ilkesi açısından hâkim teminatını ortadan kaldıran düzenlemeler, açığa alınmalar, ihraçlar, gözaltına almalar ve tutuklanmalar insan hakları hukukuna aykırıdır. Kararnameler uyarınca görev yapan kamu görevlileri hakkında tam bir cezasızlık öngörülmesi de hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

Ülke olarak zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde; önceliğin “insan” olduğu, barış, özgür ve mutlu yarınlara uyanmak dileğiyle.

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz