Uluslararası Hukuk

Tanıma davaları, yabancı bir mahkeme kararının kesin hüküm kuvvetinin ülkemize de teşmili anlamına gelir. Tanıma davalarında, ilamdan kesin delil veya kesin hüküm olarak yararlanma durumu vardır. Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği demektir. Yani tenfiz davaları, ilamın yerine getirilmesi ile ilgilidir. Tanıma ve tenfiz davalarının karıştırılmaması, olaya göre doğru davanın açılması önemlidir.     Çabukoğlu Avukatlık Bürosu AntalyaAv. Ceren Zorlu ÇabukoğluAv. Mehmet Münir Çabukoğlu      
Devamını oku...
• Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.• Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda ilamı veren yabancı ülke hukukuna göre kesinleşmiş olması gerekir.• İlamın hukuk davalarına ilişkin veya bir ceza davasına ilişkin olmakla birlikte kişisel haklarla ilgili hükümler de içeriyor olması gerekir.• Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir.• Yabancı İlamın Kanunlar İhtilafı Kurallarına Uygun Olması Gerekir.   Çabukoğlu Avukatlık Bürosu AntalyaAv. Ceren Zorlu ÇabukoğluAv.…
Devamını oku...
Yabancıların Türkiye'de bulunan kazanımlarına ilişkin; Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi, Gayrimenkul alım-satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık, Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme, Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri, Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence ), İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, İpotek ve rehin tesisi işlemleri, Tapu işlemleri gibi hizmetler…
Devamını oku...
Hukuk Büromuzda; yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de açması gerekli bütün davaların açılması ve takibi; dava süresince uzman tercümanlar eşliğinde davalara ilişkin bilgilendirme hizmeti verilmektedir.   Çabukoğlu Avukatlık Bürosu AntalyaAv. Ceren Zorlu ÇabukoğluAv. Mehmet Münir Çabukoğlu      
Devamını oku...